Contacte

* En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li fem saber que la informació facilitada en aquest formulari passarà a formar part de la base de dades d’El Viver, per a la gestió administrativa i publicitària de nostre establiment. Pot accedir a aquesta informació i cancel·lar-la o modificar-la dirigint-se a bioscaielmas@gmail.com. Li garantim l’adopció de les mesures adients per assegurar el tractament confidencial de les seves dades.